Campus Escola

El Campus Escola és un programa d'activitats educatives que volen promoure un clima de reflexió, pràctica i intercanvi d'experiències entorn el moviment, el cos i les arts vives en les institucions educatives del territori gironí.

A través de diferents formats i activitats com visites, tallers i formacions específiques, els objectius del projecte són:

  • Donar suport als instituts perquè esdevinguin espais per a la cultura, l'art i el pensament contemporani, afavorint la innovació pedagògica a través de les arts.
  • Promoure les arts escèniques com una eina per treballar de manera transversal qualsevol matèria del currículum educatiu.
  • Entendre la cultura com una possibilitat d'emancipació a través de la creació d'experiències entre docents, alumnes i creadors.