Avís legal

 1. TERMES I CONDICIONS

Les presents condicions generals tenen com a objecte regular la relació entre Fundació Privada Castell de Peralada amb domicili social al carrer Castell, s/n 17491 de Peralada i inscrita al registre de Fundacions Privades de la Generalitat – Nº 918, amb NIF G17443011, adreça a Castell s/n , telèfon 972538292 i email taquilla@festivalperalada.com, i vostè (en endavant el client), relativa a totes les transaccions realitzades en el portal www.festivalperalada.com. Us informa que l’accés i ús d’aquest lloc web estan subjectes a les condicions d’ús establertes en aquesta advertència legal, les quals us recomanem que llegiu atentament pel fet que l’accés i l’ús d’aquest lloc web impliquen la plena i total acceptació d’aquestes condicions.

En aquest lloc es fa ús indistintament de la denominació Fundació o Festival per a referir-se a la mateixa entitat.

Venda d’entrades: la venda d’entrades es realitzarà a través del portal del Festival Castell de Peralada www.festivalperalada.com

Venda de sopars: en el cas que el client contracti el sopar a través del portal www.festivalperalada.com, la mateixa serà servida per Casino Castell de Peralada, empresa de Grup Peralada.

Venda de transport: en el cas que el client contracti el servei de transport al Festival Castell de Peralada a través del portal www.festivalperalada.com, l’informem que és un servei ofert del Festival Castell de Peralada.

El trajecte es realitzarà amb vehicles de l’empresa Sarfa, que coincidint amb les nits de concert a l’Auditori Parc del Castell, faran el trajecte Barcelona-Peralada-Barcelona.

Els punts de recollida i retorn des de Barcelona són els següents:

Barcelona: Terminal Sarfa. Ronda Sant Pere 21. Barcelona (al costat de Plaça Urquinaona) a les 18h

Peralada: Castell de Peralada. Carrer Sant Joan s/n. Peralada (al costat del Restaurant El Grill del Celler). Mitja hora més tard de la finalització del concert.

Els bitllets des de Barcelona inclouen l’anada i la tornada i el cost total serà de 35 euros, i està subjecte a disponibilitat en el moment de realitzar la compra.

Els passatgers hauran de portar el comprovant de la compra i el bitllet imprès, i la documentació legal necessària per a poder-se acreditar adequadament en el moment d’accedir al transport.

Per respecte al conjunt d’usuaris d’aquest servei es respectaran els horaris establerts de sortida excepte per casos de força major. No es considerarà cas fortuït o força major la impuntualitat dels passatgers que han adquirit els bitllets per aquest transport. Qualsevol canvi d’hora o incidència en el servei es publicarà a la web del Festival www.festivalperalada.com i s’informarà als afectats per correu electrònic.

Per tractar-se d’un servei discrecional pels espectadors del Festival no serà obligatori transportar equipatges o encàrrecs que no siguin considerats equipatge de mà. No s’admetran equipatges que puguin ocasionar molèsties a la resta de passatgers o que impliquin un risc o deteriorament del vehicle. A aquests efectes s’atendrà a les indicacions del conductor o de l’encarregat. La vigilància, i per tant la responsabilitat, dels equipatges de mà que acompanyen als viatgers serà exclusivament d’aquests. El Festival no es farà responsable de la pèrdua, danys o averies de l’equipatge. Els menors d’edat han d’anar acompanyats d’un adult. No es podran realitzar parades diferents a les establertes. No està permès fumar a l’interior del vehicle. No es permet consumir begudes alcohòliques a l’interior del vehicle ni aliments que puguin ocasionar un deteriorament del vehicle. No es permet el transport d’animals. Es reserva el dret d’admissió als viatgers que mostrin signes d’embriaguesa, o dels que desprenguin comportaments que puguin ser molestos per la resta de viatgers. A tals efectes, s’atendrà a les indicacions dels conductor. El Festival no respondrà dels incompliments que no li siguin imputables, ni dels produïts per causa fortuïta (estat del trànsit, accidents...) força major o per atendre exigències legals o administratives.

 

 1. CONTINGUTS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts que es mostren al web són vigents a la data de la seva última actualització, reservant-se la Fundació les facultats de modificar-los, actualitzar-los o eliminar-los en qualsevol moment, sense que això pugui donar dret a cap reclamació o indemnització.

L’usuari reconeix que els continguts del web són titularitat exclusiva de la Fundació o a tercers que han autoritzat la seva inclusió a la pàgina web. Es prohibeix, excepte autorització expressa del titular del web, la modificació, descàrrega, transmissió, còpia, reproducció, explotació, comunicació, distribució o transformació dels continguts del lloc web. L’accés al web no implica, en cap cas, que l’usuari tingui dret sobre els textos, missatges, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, marques, noms comercials o altres signes distintius que apareixen al portal, els drets dels quals corresponen a la Fundació o a tercers que han donat el seu consentiment, i el seu incompliment podrà significar l’exercici de les accions judicials o extrajudicials que podrien correspondre en l’exercici dels seus drets. Alguns dels continguts de la pàgina web poden ser descarregats per l’usuari sempre que sigui per a ús privat i sense finalitat comercial.

Així mateix, la informació a la qual el client pot accedir a través de la web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’altres. La Fundació no es fa responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions de tals drets que pugui cometre l’usuari/client.

 

 1. MANIFESTACIONS, RESPONSABILITAT I GARANTIES DE CARÀCTER GENERAL

La Fundació manifesta i garanteix que, en el moment de redacció d’aquest document, el lloc web disposa de la tecnologia necessària (programari i maquinari) per permetre accedir-hi i fer-ne ús. No obstant això, el lloc web  pot contenir falsedats, omissions rellevants, imprecisions o errates. La Fundació, en conseqüència, no garanteix en cap cas la veracitat, l’exactitud, l’actualitat ni tampoc l’exhaustivitat dels continguts del lloc web. Per això l’usuari exonera la Fundació de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o les falses expectatives.

La Fundació no es fa responsable de l’eventual existència de virus o d’altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercer, que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest web. Alhora, la Fundació no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web que es puguin incloure en aquests webs, sent l’usuari qui accedeix sota la seva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que existeixin en aquests.

La Fundació garanteix la qualitat del servei contractat a través de la pàgina web i queden garantits tots els drets que les Lleis en vigor garanteixen als consumidors i usuaris.

El client s’obliga a realitzar un ús lícit dels serveis, sense desobeir la legislació vigent, ni lesionar els dretes i interessos de terceres persones.

El client garanteix que les dades que proporciona són exactes i actualitzades. En el supòsit que l’usuari faciliti dades d’una o vàries persones, aquest es fa responsable de l’acreditació del dret d’informació i del consentiment, de la licitud de la comunicació o cessió i del compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions Generals podrà significar la cancel·lació dels serveis adquirits pel client, sense necessitat de preavís al client i sense que això doni dret a cap indemnització.

 

 

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
  • RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Pel registre a la nostra plataforma de compra d’entrades, les seves dades seran tractades per Fundació Privada Castell de Peralada, amb domicili a Castell s/n, 17491 Peralada i NIF G17443011.

 • FINALITATS

Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva alta a la plataforma de compra d’entrades de la Fundació, així com, en el seu cas, permetre-li l’adquisició d’entrades i prestar qualsevol servei relacionat (per exemple, l’enviament de les entrades, qualsevol servei addicional que sol·liciti, com autobusos o sopars si s’oferissin, o qualsevol altre disponible a cada moment).

A més, considerem que tenim l’interès legítim per a remetre-li informació amb futurs esdeveniments de la Fundació, fins i tot per correu electrònic, com per exemple, pròxims esdeveniments o concerts. Podrà donar-se de baixa en qualsevol moment, sense que això afecti a la seva qualitat de membre registrat a la nostra plataforma ni tingui cap altra conseqüència.

Així mateix, i sempre i quan ens hagi proporcionat el seu consentiment mitjançant la marcació de la casella disposada a l’efecte en el formulari, podrem tractar les seves dades per a remetre-li informació, ofertes, promocions o invitar-lo a esdeveniments de terceres empreses del Grup Peralada de les divisions d’oci i cultura, concretament, essent totes elles corresponents del tractament pel que fa a les comunicacions.

Li recordem que en qualsevol moment podrà oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials.

 • DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS

Per a poder oferir-li un millor servei, podrem elaborar un perfil en base als següents criteris: obertura de newsletters, continguts accedits, participació a esdeveniments, actes o altres activitats promogudes per la Fundació, etc.

D’acord amb això, podrem personalitzar els continguts que li remetem, informar-los d’aquells esdeveniments que més s’adeqüen als seus interessos, oferint-li descomptes més apropiats a la seva activitat i consum, i en general oferir-li un servei personalitzat de major qualitat.

Aquestes decisions automatitzades es basen en els criteris definits per la Fundació, i no en algoritmes amb capacitat de prendre decisions que tinguin efectes jurídics sobre els membres, ni que els hi afectin de forma similar.

No oferim serveis generals que no siguin segmentats mitjançant el procediment anterior, ja que considerem que és d’interès tant de la Fundació com de l’usuari el fet d’enviar o rebre informació o oferir qualsevol altre contingut que sigui especialment rellevant. A més, segmentar no altera el número de comunicacions a rebre, si no tan sols el contingut d’elles mateixes, amb la finalitat de millorar la qualitat del servei prestat.

 • COMUNICACIÓ DE DADES I TRANSFERENCIES INTERNACIONALS

Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a la disposició de cap altra forma a cap tercer, llevat d’aquells proveïdors de serveis de la Fundació, els que realitzen determinades activitats per al programa (com per exemple, l’enviament de la newsletter), però en cap cas tracten les dades per a les seves finalitats pròpies.

Sense prejudici d’això anteriorment esmentat, si s’ha subscrit a la newsletter, les seves dades podran ser comunicades i tractades conjuntament per totes les societats indicades a l’apartat 2 anterior, amb l’única finalitat d’enviar-li la newsletter indicada.

La Fundació no tracta les seves dades fora de la Unió Europea o l’Espai Econòmic Europeu (UE i EEE respectivament). Si aquesta situació canviés en qualsevol moment, la Fundació es compromet a prendre les mesures oportunes per a realitzar la transferència conforme al que està establert en la normativa aplicable en cada moment, i assegurar la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals.

 • DURACIÓ DEL TRACTAMENT I CONSERVACIÓ DE LA INFORMACIÓ

Totes les dades que ens proporcioni o que, mitjançant la prestació dels Serveis associats puguem deduir, seran tractades mentre mantingui el seu compte d’usuari.

Una vegada cancel·li el seu compte, la Fundació conservarà les seves dades degudament anònimes amb finalitats estadístiques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per a complir amb qualsevol obligació legal, així com en el seu cas fer front a qualsevol reclamació fins el termini de la seva prescripció.

 • EXERCICI DELS SEUS DRETS

En qualsevol moment podrà oposar-se a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment. Tingui en compte no obstant això, que oposar-se a determinats tractaments pot comportar necessàriament el cessament del seu compte.

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o portabilitat, mitjançant comunicació per escrit dirigit a la Fundació, a l’adreça postal Carrer Castell s/n, 17491 de Peralada o bé per correu electrònic a privacidad@grupperalada.com, amb la referència “Privacidad”.

Si tingués qualsevol dubte o qüestió sobre la forma en la que tractem les seves dades personals, o considera que s’ha produït un incompliment de la present Política de Privacitat o de la normativa vigent, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a l’adreça de correu electrònic dpo@grupperalada.com o per correu postal a la Fundació, dirigint-se per escrit al domicili Carrer Pere II de Montcada, 1, 08034 de Barcelona, amb la referència “DPO”.

Addicionalment, podrà interposar reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que les seves dades s’han tractat contravenint la present Política de Privacitat o qualsevol altra normativa vigent relacionada.

 

 1. FORMALITZACIÓ DE LA COMPRAVENDA

Des del moment en què l’usuari cursi l’ordre de compra d’una o més entrades serà anomenat “comprador”, i quedarà obligat com a tal davant de la Fundació que tindrà la condició de venedor. La compra realitzada a través d’internet del comprador i que hagi estat rebuda per la Fundació té caràcter contractual vinculant. Qualsevol producte o servei ofert amb posterioritat haurà de ser objecte d’una nova contractació.

El comprador ha d’emplenar correcta i completament les dades que se li requereixen i es compromet a no introduir dades de tercers. La recepció de l’ordre de compra serà confirmada per la Fundació, per correu electrònic o per altres mitjans sense demora, i des d’aquest moment quedarà perfeccionada la compravenda i obligades ambdues parts al compliment de l’acordat.

L’adquisició de la/les entrada/es així com dels sopars o els bitllets de transport que puguin oferir-se a través de la present pàgina web s’activaran amb el corresponent botó que apareix al peu de pàgina de la sol·licitud de compra i representa d’acceptació de totes i cadascuna de les condicions generals de contractació tal i com es mostren a la pàgina web del Festival amb anterioritat a l’adquisició sense que li siguin d’aplicació les novetats que puguin produir-se en el clàusules de condicions generals amb posterioritat.

Les entregues s’envien a la direcció de correu electrònic d’entrega que el client indica en un màxim de 24 hores després de la formalització de les mateixes a través del portal www.festivalperalada.com

Si el client no rebés les entrades, el comprovant del sopar o del bitllet de transport en el termini indicat pot posar-se en contacte amb el Festival a través de l’email taquilla@festivalperalada.com

Si el client vol llegir amb més deteniment les condicions generals, podrà imprimir en paper o guardar el document en format electrònic descarregant-les al seu dispositiu. La Fundació remetrà al client, una vegada acceptades de manera expressa les presents condicions generals, justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes, a través de correu electrònic, o correu certificat amb acusament de recepció abans de 24 hores de la compra. La Fundació informa que arxiva els documents electrònics on queden formalitzades les compres.

En el cas que el client cometi un error al enviar les dades, podrà modificar les mateixes enviant un email a taquilla@festivalperalada.com. Si la dada modificada es refereix a la direcció electrònica on el client ha sol·licitat que se li entregui el producte adquirit, es realitzarà un nou enviament a la nova direcció indicada.

Els preus aplicables a cada producte són els indicats a la pàgina web a data de la comanda incloent tots ells l’IVA (import sobre el valor afegit). La Fundació es reserva el dret d’efectuar a la web, en qualsevol moment i sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament els productes i serveis.

Les compres es poden pagar per qualsevol dels mitjans indicats a la pàgina web.

La compra de l’entrada, el sopar o transport  no estan subjectes al dret de desistiment d’acord a allò disposat a l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la que qual es modifica el text de la Llei General per a la Defensa de la Competència dels Consumidors i Usuaris, excepte per cancel·lació de l’espectacle. En aquest cas, l’organització es compromet a la devolució de l’import de l’entrada.

En cas de suspensió de l’espectacle una vegada començada la funció per qualsevol motiu, inclosa la climatologia adversa, no es retornarà aquest import si haguessin passat 45 minuts des de l’inici o la meitat de la funció (la menor d’aquestes circumstàncies).

L’organització declina qualsevol responsabilitat si l’entrada no ha estat adquirida pels canals oficials.

Tota entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació, adquirida il·lícitament  o adquirida per canals no oficials autoritzarà l’organització a privar l’accés al seu portador.

Es prega puntualitat. Un cop iniciat l’espectacle és potestat de l’organització permetre l’entrada al recinte

L’organització es reserva el dret d’admissió.

La programació, les dates, els horaris i els intèrprets anunciats podran modificar-se per circumstàncies alienes a l’organització.

Prohibida l’entrada a menors de 4 anys, excepte en aquells espectacles que indiqui l’organització.  En aquests casos, els menors de 4 anys podran entrar al recinte de forma gratuïta. En tots els casos, els menors de 16 anys han d'anar acompanyats del seu pare, mare o tutor. Durant l'estada al recinte, l'acompanyant serà responsable de qualsevol acció que dugui a terme el menor, i aquesta responsabilitat exonera a l'organització. Tant l'acompanyant com el menor hauran de portar un document d'acreditació en tot moment per si el personal de l'organització ho requerís. En cas que l'acompanyant no sigui el pare, ni la mare, ni el tutor legal, l'organització podria requerir una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb la fotocòpia del dni del pare, mare o tutor legal i llibre de família. Les persones estrangeres hauran d'aportar els documents oportuns del seu país d'origen. L'organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d'alcohol i tabac als menors de 18 anys.

Es prega als espectadors amb mobilitat reduïda que contactin amb l’organització al telèfon 972 53 82 92 per tal de facilitat l’accés.

Es prohibeix fer fotografies, filmar o enregistrar aquest acte sense l’autorització expressa de l’organització. Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual derivats de l’espectacle.

No es permet fumar a l’interior dels recintes ni accedir a la sala amb menjar o begudes.

Els subtítols no són visibles en algunes zones de l’Auditori.

Per causes tècniques i/o de producció, o per enregistraments en directe, el Festival es reserva el dret de disposar de localitats ja venudes i canviar-les per altres de la mateixa zona o superior.

Per respecte als artistes i públic en general, es prega desconnectar els telèfons mòbils i evitar qualsevol soroll que pugui perjudicar l’audició de l’espectacle.

El recinte on se celebra el concert és una zona video vigilada. Per raons de seguretat, es podran efectuar registres personals i es podran gravar imatges dels espectadors.

El portador d’aquesta entrada accedeix a l’ús de la seva imatge, sense cap compensació, de forma parcial o total, en qualsevol gravació, transmissió o reproducció de l’espectacle amb finalitat comercial o publicitària relacionats amb el recinte.

Per a qualsevol reclamació o consulta pot dirigir-se a la següent direcció de correu electrònic: taquilla@festivalperalada.com

 

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, a la que s’atén, tractant-se de consumidors finals, en el lloc del compliment de la obligació o al domicili de la part compradora.

Tot això sense perjudici de la facultat del client d’acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.

Quan es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

Resolució de conflictes online

En relació a la resolució de reclamacions online en matèria de consum, l’Art. 14.1 del Reglament 524/2013 de la Comisió Europea facilita als consumidors una plataforma per a interposar les seves reclamacions, que es troba disponible en el següent enllaç: :http://ec.europa.eu/consumers/odr/