Donacions

La Fundació Castell de Peralada dóna suport a la Fundació ACE amb el projecte d’investigació de l’Alzheimer. Per aquest motiu, en la present edició del Festival 2019, es podran fer aportacions, voluntàries, a la Fundació en el programa “Música per la Memòria” i pel projecte que investiga la relació entre el gruix de la retina i el deteriorament cognitiu per la detecció precoç de la malaltia de l’Alzheimer. En concret, a la investigació de l’Angiografia per Tomografia de Coherència Óptica (OCT) com biomarcador de la patologia vascular cerebral i la Malaltia d’Alzheimer. La mostra del ’estudi arribarà a 400 persones amb queixes de memòria i amb deteriorament cognitiu lleu que es revisarà a l’inici i al cap de 2 anys. El cost total de l’estudi a dos anys és de 190.840 euros.

Avantatges Fiscals Avantatges Fiscals

Avantatges Fiscals

Les donacions poden tenir avantatges fiscals depenent de qui sigui el destinatari de les mateixes:

Avantatges Fiscals Avantatges Fiscals

Per a gaudir de les deduccions, la Fundació Castell de Peralada expedirà el certificat corresponent. Per a poder-lo realitzar correctament, és imprescindible que ens faciliti el NIF i altres dades personals que li seran sol·licitades.

La Fundació Privada Castell de Peralada és una entitat sense ànim de lucre, acollida al règim fiscal de la llei 27/2014, de 27 de novembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. El BOE 288 de 28 de novembre, introdueix modificacions amb efectes des de l’1 de gener de 2015, a la llei 49/02, de 23 de desembre, de règim fiscal de les Entitats sense Ànim de Lucre i dels incentius Fiscals al Mecenatge.

La informació exposada sobre les deduccions fiscals és general i no constitueix assessorament específic sobre la matèria.