Donacions

La Fundació Privada Castell de Peralada, fundada el 1995 per Artur Suqué i Carmen Mateu, promotors i mecenes de les arts, va néixer amb la finalitat d’estimular, organitzar i promoure tota classe d’activitats culturals i el talent creatiu, especialment en l’àmbit de la música i les arts escèniques, com és el Festival Castell de Peralada. Els seus fills, Isabel, Javier i Miquel Suqué Mateu continuen el seu llegat i segueixen fomentant a més, les activitats de caràcter assistencial, cívic i de foment de l’economia social que pugui desenvolupar la fundació directament o facilitant-ne la seva realització per part de tercers. La Fundació també té com a finalitat la conservació i restauració de béns del patrimoni històric i cultural integrats dins del conjunt del Castell de Peralada.

Avantatges Fiscals Avantatges Fiscals

Avantatges Fiscals

Les donacions poden tenir avantatges fiscals depenent de qui sigui el destinatari de les mateixes:

Avantatges Fiscals Avantatges Fiscals

Per a gaudir de les deduccions, la Fundació Castell de Peralada expedirà el certificat corresponent. Per a poder-lo realitzar correctament, és imprescindible que ens faciliti el NIF i altres dades personals que li seran sol·licitades.

La Fundació Privada Castell de Peralada és una entitat sense ànim de lucre, acollida al règim fiscal de la llei 27/2014, de 27 de novembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. El BOE 288 de 28 de novembre, introdueix modificacions amb efectes des de l’1 de gener de 2015, a la llei 49/02, de 23 de desembre, de règim fiscal de les Entitats sense Ànim de Lucre i dels incentius Fiscals al Mecenatge.

La informació exposada sobre les deduccions fiscals és general i no constitueix assessorament específic sobre la matèria.